Skupinová terapie v Praze

Ve skupinové terapii můžete najít bezpečné zázemí, kde si o svých potížích a starostech popovídáte s lidmi, kteří řeší obdobné problémy. Získáte podporu, pomoc nejen od terapeutů, ale také od ostatních členů skupiny.

Počáteční obavy a stud mluvit před druhými postupně opadává. Je jen na vás, kdy a do jaké míry budete o svých tématech mluvit. Do skupinového procesu se zapojujete svými názory, zkušenostmi a reakcemi na témata druhých.

Díky vztahům a dynamice ve skupině můžete zažít novou korektivní zkušenost, jakou vám individuální sezení zprostředkuje jen obtížně.

Navíc u psychických obtíží, které vznikly v malých přirozených skupinách jako je rodina, dětský kolektiv nebo pracovní skupina, může být právě taková forma terapie nejúčinnější.

  • Skupina zaměřená na práci s nejistotou, úzkostí a obavami v životě, na potíže ve vztahu k sobě samému i ostatním lidem. Dalšími tématy bývá vyrovnávání se s těžkými zážitky a náročnými životními situacemi. 
  • Skupina zaměřená na zvládání stresu, práci s emocemi a posílení sebevědomí. Skupinová sezení pro min 5 a max 9 členů se bude konat jednou za dva týdny vždy v úterý od 17.00 do 20.00 hod. Jedná se o dva bloky o délce 75 min. s 30 minutovou přestávkou. Cena jednoho bloku je 200,- Kč/os.

Termín a místo skupinových sezení se připravuje.

Pracuji pod pravidelnou supervizí.

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více