Ceny

Individuální terapie

  • Jednorázová konzultace … 1 000,- Kč / 50 min.
  • Pravidelné konzultace … 800,- Kč / 50 min.

Online terapie … 800,- Kč / 55 min.

Pojištěnci VZP mohou na individuální a online terapii čerpat příspěvek až 7 000 Kč na max. 10 hodin. Podmínky a podrobné informace jak získat příspěvek naleznete na webových stránkách VZP

Skupinová terapie … 200,- Kč / 75 min.

Koučink … 1.100,- Kč / 50 min.

Cena práce pro firmy a organizace  … je stanovována dohodou.

Slevy poskytuji studentům, seniorům a lidem v náročných finančních situacích.

Platba převodem přes bankovní účet na základě vystavené faktury.

Číslo účtu je u Raiffeisenbank a.s. 3630183001/5500.

  • Služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Výhodou jsou kratší čekací lhůty a individuální frekvence návštěv. Není veden záznam ve Vaší zdravotní dokumentaci.
  • Pracuji v souladu s etickým kodexem. Zachovávám mlčenlivost o všech detailech terapeutického setkání či koučování. Výjimkou je ohlašovací povinnost trestného činu daná zákonem.
  • Pokud domluvené sezení není zrušeno nebo přesunuto 24 hodin předem, požaduji uhrazení částky za konzultaci.

Všeobecné obchodní podmínky, všeobecné uživatelské podmínky a informace o zpracování osobních údajů naleznete na těchto webových stránkách.

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více